Material

HUR GÖR MAN DÅ?


Här finns tips, inspiration och exempel på hur du kan arbeta med Funkarna från Funkarnas egen Youtube-kanal

Elmie om hur hon använder Funkarna