Pedagogiskt material

HUR GÖR MAN DÅ?


Här finns tips, inspiration och exempel på hur du kan arbeta med Funkarna från Funkarnas egen Youtube-kanal. Premiär den 23 januari.

Få det att funka med Funkarna, Professor Varför i undervisningen.

Få det att funka med Funkarna,

Hure vid påklädning.

Få det att funka med Funkarna,

Vemma och Vara visar var.

Få det att funka med Funkarna,

konfliktsituation.

Få det att funka med Funkarna,

Höran finns på plats vid mat-situationen.

Få det att funka med Funkarna,

Vadi och Sensibella stöttar när problem uppstår.

Få det att funka med Funkarna,

Sed-Ann

Få det att funka med Funkarna,

vid hämtning kan Lille När vara bra.

Anna PGs tankar om Funkarna

Copyright © All Rights Reserved

Illustrationer: Natalie Sjölund