Skaparna

ANNA SJÖLUND är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Hon är utbildad i tydliggörande pedagogik vid Division TEACCH, har arbetat i empowermentprojekt och skrivit ett flertal böcker.

DAVID EDFELT är leg. psykolog, handledare, utbildare och författare till ett flertal böcker. Han har lång erfarenhet av arbete med barn och har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.


David har podden "David och Bo pratar pedagogik" tillsammans med Bo Hejlskov Elvén. Lyssna gärna!

VI SOM SKAPAT FUNKARNA


Vi träffades på en bokrelease 2017 och bestämde oss där och då för att skriva boken Tydliggörande pedagogik i förskolan tillsammans. Under vår resa har vi upptäckt våra olikheter, olika bakgrund men framförallt vår gemensamma värdegrund och vårt engagemang för att hjälpa andra att få ett bra liv. Ur detta växte idén om Funkarna fram.

CAJSA JAHN är lärare och författare med lång erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik. Hon handleder andra inom skolan och har varit med och utvecklat en modell för kollegial ärende-handledning finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

MALIN REUTERSWÄRD är pedagog och författare med lång erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik. Hon handleder andra inom skolan och har varit med och utvecklat en modell för kollegial ärendehandledning finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillsammans driver vi Autonomistödjande pedagogik i Sverige AB som skapat Funkarna.

Foto: Carola Björk

Fler verk av skaparna:

Copyright © All Rights Reserved

Illustrationer: Natalie Sjölund