Om Funkarna

"Funkarna är magiska att använda. De gör nåt med barnen. De får dem att prata på ett annat sätt och om djupa känslor."

OM FUNKARNA


Funkarna är ett lekfullt kommunikationsstöd som hjälper barn och vuxna att förstå varandras perspektiv och att kunna sätta ord på tankar, känslor och händelser.


Funkarna har byggt in funktionalitet ur Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Du kan läsa mer om det i Funkarna läromedel.


Övre raden: Lille När, Vara. Vadi, Professor Varför, Hure, Sed-Ann, Vemma

Nedre raden: Sensibella, Titti, Höran


Funkarna med blåa ansikten representerar de sju frågorna i tydliggörande pedagogik, som också används i funktionell kommunikation i AKK. Med hjälp av dem kan du öka barnets delaktighet och ge ökad egenkontroll i det som händer.


Funkarna med gröna ansikten representerar det man ser, hör och känner. De används bland annat som stöd i att fråga hur barnet har upplevt olika skeenden, och för att förklara hur andra har upplevt dem.


HUR HAR FUNKARNA UTVECKLATS?

 

Anna Sjölund fick iden till Funkarna sommaren 2017, då hon skrev om tydliggörande pedagogik i förskolan. I början hade de arbetsnamnet "Svararna och Vararna", och Anna gjorde under flera års tid användartester med barn och vuxna för att testa olika kommunikationsstödjande funktioner.


2022-2023 genomfördes en längre förstudie som finansierades av Specialpedagogiska myndigheten (SPSM). Här testades fler funktioner och format i flera testförskolor. Användningstesterna visade att Funkarna hjälper både barn och vuxna i kommunikation och lärande, och att de kan underlätta kommunikation och samspel på många olika sätt.


Dessa användningstester gjordes för att kommunikationsstöd ska utvecklas för båda parter i kommunikationen. De  behöver därför utvecklas iterativt (i olika steg) tillsammans med de som ska använda kommunikationsstödet för att bli användarvänligt. Funkarna som kommunikationsstöd har testats av föräldrar, förskolor, skolor, anpassade grundskolor, fritidshem och LSS-verksamheter, och även i samtalsstöd.


Användningstesterna har visat att det finns behov av olika koncept med Funkarna. Därför har Anna tillsammans med olika medförfattare skrivit både barnböcker och läromedel, som är utvecklade för olika syften och behov.  Läs mer under fliken "Läromedel & Barnböcker".

Sagt om Funkarna:

Magiskt
Hure
Pedagoger
Varfor