Ägare

Foto: Carola Björk

ANNA SJÖLUND är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Hon är utbildad i tydliggörande pedagogik vid Division TEACCH, har arbetat länge med metodutveckling och även skrivit ett flertal pedagogiska böcker. Anna äger förlaget Autonomistödjande pedagogik, ett förlag inom Anna Sjölund Autismpedagogik AB.