Upphovsman/Ägare

Foto: Carola Björk

ANNA SJÖLUND är upphovsman till och utvecklare av Funkarna, och är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT.


Det första fröet till Funkarna såddes redan för cirka 25 år sedan, då Anna var projektledare för Projekt Empowerment inom Autism Sverige. Hon hade då uppdraget att skapa ett anpassat stöd som ökade delaktighet för autistiska personer.


Anna utbildades här under en lång period i tydliggörande pedagogik, både i Sverige och direkt vid Division TEACCH i USA. Detta i syfte att kunna anpassa arbetssättet för att skapa ökad delaktighet.Under denna tidsperiod metodutvecklades och utformades mycket material som används än idag.


Att under en lång tid lyssna på autistiska kollegor som berättade om hur svårt det var att bli lyssnad på, och att få ett anpassat stöd gjorde ett starkt intryck och avtryck hos Anna. I allt hon senare arbetat med har att utveckla metoder och arbetssätt som ökar autonomi varit i fokus.


Redan då bestämde sig Anna för att innan hon lämnar yrkeslivet, så skulle hon metodutveckla ett material som skapade "Empowerment för barn", ett material som kan ge ett tidigt stöd i att förstå och bli förstådd, och som underlättar barns delaktighet.


Anna har hunnit metodutveckla mycket material. Tillsammans med Bo Hejlskov Elvén har hon utvecklat metod som kombinerar tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande.


Tillsammans med Liria Ortiz har hon utvecklat metod som kombinerar Motiverande samtal (MI) med visuellt stöd ur tydliggörande pedagogik och AKK.


Tillsammans med Lena W Henrikson har Anna utvecklat metod för kartläggning av stöd för barn i förskola, skola och vardag (Kompassmodellen - en iterativ utveckling där böckernas Funktionskartläggning tog tre år av utveckling och användningstestning).


Hon har också utvecklat kartläggning av stöd till unga och vuxna (Vardagsstöd 1) och tillsammans med Anna Planting Gyllenbåga, som själv har autism och adhd, utvecklat metod för att utforska hur huvudpersonen behöver få sitt vardagsstöd utformat, och skapa ett individualiserat stöd.( Vardagsstöd 2)


Anna har också tillsammans med olika medförfattare skrivit en serie böcker om tydliggörande pedagogik, riktade till olika yrkesgrupper och till föräldrar.


Anna har också tillsammans med andra utvecklat materialet "Kartläggning och validering Aspergers syndrom"- ett stöd ut i arbete och tillsammans med Susanne Bejerot skrivit Boendestödsboken och tillsammans med Ossian Humble och Susann Bejerot gjort Boendestödsfilmen.


Tillsammans med Axess Lab har hon utvecklat pedagogisk design för appar och webbappar, vilka har vunnit flera tillgänglighetspriser.


Anna vann 2014 Autism Sveriges utmärkelse Årets pusselbit för sitt långa arbete med metodutveckling för målgruppen.


Anna har i utvecklingen av Funkarna använt sin långa erfarenhet av metodutvecklingsarbete, kommunikationsstöd och läromedelsutveckling (know how)för att utveckla en funktionalitet i Funkarna som gör det enkelt att använda ett autonomistödjande kommunikationsstöd för både barn och vuxna. Ett kommunikationsstöd måste vara enkelt och användarvänligt för att det ska funka, och Funkarna anses i hedrande sammanhang ha en hög pedagogisk bäring som kommunikationsstöd.


Anna äger förlaget Autonomistödjande pedagogik, vars vision är att bidra till att bygga starka barn istället för att behöva laga trasiga vuxna, och som är ett förlag inom Anna Sjölund Autismpedagogik AB. Läs mer om Anna och de böcker hon tidigare skrivit på www.autismpedagogik.se.


Anna Sjölund äger all upphovsrätt och alla immateriella rättigheter till Funkarna.