Hem

"JAG VILL PRATA MED HURE!"  

/fyraårig pojke - sagt efter en konflikt med en kompis


Det är både enklare och roligare att prata genom och till en figur. Att prata till och genom en figur kan också underlätta samtal om känsliga ämnen.


Funkarna kan användas i lärande, vardag, problemlösning, förändringssamtal och i stöd och behandling. De kan användas både som ett kommunikativt och ett kognitivt stöd. 


Funkarna ger ett enkelt och effektivt stöd som hjälper både barn och vuxna i kommunikation och samspel, som enkelt kan användas på många olika sätt.


 

FUNKARNAFunkarna är ett lekfullt kommunikationstöd som har byggt in funktionalitet ur Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. 


Övre raden: Lille När, Vara. Vadi, Professor Varför, Hure, Sed-Ann, Vemma

Nedre raden: Sensibella, Titti, Höran


Funkarna med blåa ansikten representerar de sju frågorna i tydliggörande pedagogik, som också används i funktionell kommunikation i AKK. Med hjälp av dem kan du öka barnets delaktighet och ge ökad egenkontroll i det som händer.


Funkarna med gröna ansikten representerar det man ser, hör och känner. De används bland annat som stöd i att fråga hur barnet har upplevt olika skeenden, och för att förklara hur andra har upplevt dem.


HUR HAR FUNKARNA UTVECKLATS?

 

Anna Sjölund fick iden till Funkarna sommaren 2017, då hon skrev om tydliggörande pedagogik i förskolan. I början hade de arbetsnamnet "Svararna och Vararna". Kommunikationsstöd ska utvecklas för båda parter i kommunikationen. och behöver utecklas för att vara användarvänligt. Därför har Funkarna utvecklats iterativt, och think loud-tester påbörjades i ett tidigt skede. Funkarnas funktionalitet har över tid användningstestats av föräldrar, förskolor, skolor, anpassade grundskolor, fritidshem och LSS-verksamheter, och även i samtalsstöd.


2022-2023 genomfördes en längre förstudie som finansierades av Specialpedagogiska myndigheten (SPSM), där både funktion och olika format användningstestades i flera testförskolor. Användningstesterna visar att Funkarna kan underlätta kommunikation och samspel på många olika sätt. Många års utveckling och användningstester har resulterat i material till läromedel, som nu är under produktion.

Magiskt
Hure
Pedagoger
Varfor